(als PDF)

 corona speisekarte seite1

 corona speisekarte seite2